Morris & Woody

Začátek zimních kurzů AJ

Pra­vi­delné zimní kurzy ang­lic­kého začí­nají již v pon­dělí 17. ledna 2022. Vyu­žijte poslední mož­nost rezer­vo­vat si místo pro­střed­nic­tvím našeho for­mu­láře!

Kurzy pro­bí­hají od pon­dělí do středy, lze si zvo­lit z něko­lika obtíž­ností. Bližší infor­mace najdete v sekci kurzy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nákupní košík
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0